Vaste rente vanaf 6%
Goede onderpanddekking
Contante betaling per kwartaal
Wij investeren zelf mee

Maak een aantrekkelijk rendement
op uw vermogen met minimaal risico

U investeert in solide beleggingen met een vast rendement

1. Vul het formulier in

Door uw persoonlijke informatie in te vullen ontvangt u de investeringsbrochure

2. We nemen contact met u op

Onze relatiemanager neemt contact met u op om u verder te informeren over de investeringsmogelijkheid

3. We kopen het vastgoed aan

Zodra we het benodigde
kapitaal onder investeerders hebben opgehaald, kopen we het vastgoed aan

4. U geniet van een aantrekkelijk rendement dat elk kwartaal wordt uitbetaald

Wij exploiteren het vastgoed en keren elk kwartaal uw rendement uit

Tevreden investeerders van
Young Real Estate Investments

Veel investeerders gingen u voor en genieten van een aantrekkelijk rendement

De feiten op een rijtje

Aantrekkelijke vaste rente vanaf 6% per jaar

Wij geloven in een vast en aantrekkelijk rendement voor onze investeerders.

Goede onderpanddekking

Onze objecten zijn gelegen op zichtlocaties en daardoor aantrekkelijk voor bedrijfshuisvesting. We streven naar waardevermeerdering door optimalisatie en verduurzaming

Contante betaling per kwartaal

Periodiek krijgt u het rendement op uw inleg op de rekening gestort. Hierdoor kunt u uw geld zorgeloos laten renderen.

Wij investeren zelf mee

Wij geloven sterk in alle vastgoedinvesteringen die we doen. Daarom leggen we zelf altijd een deel van het benodigde kapitaal in om u te verzekeren van onze langdurige betrokkenheid.

Young Real Estate Investments

Ondernemende experts die mee investeren

Onze expertise heeft zijn fundament in een rijke historie in vastgoed

Wij zijn een breed-georiënteerde vastgoedonderneming met meer dan 20 jaar ervaring in alle facetten van het vastgoed.

Door onze ruime expertise en strategische partnerships hebben we veel kennis in huis waardoor we de kosten laag kunnen houden.

Ons track-record spreekt voor zich

De afgelopen twee decennia hebben we grootschalige projecten succesvol afgerond.

Voor onze investeerders hebben we goede rendementen behaald in beleggingen in kantoren, hotels en appartementencomplexen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en onze antwoorden daarop

Zijn de rente uitkeringen netto?

Ja, de rente uitkeringen zijn netto en worden aan het eind van elk kwartaal aan u overgemaakt.

Zijn de aangegeven rentepercentages vast?

Ja, de aangegeven rentepercentages betreffen vaste rentes over de gehele looptijd. De rentes worden per kwartaal achteraf uitgekeerd.

Worden er kosten in rekening gebracht?

Als obligatiehouder betaalt u eenmalig EUR 500 instapkosten ter dekking van de notariële kosten. Er zijn geen verdere kosten verbonden gedurende de looptijd van uw obligatielening. Bij tussentijdse overdracht van obligaties (hetgeen beperkt mogelijk is) kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden.

Wie heeft de juridische en financiële stukken opgesteld?

Onze vastgoedbeleggingen en hypotheekrechten passeren altijd bij een bevoegd notaris en onze administratie en jaarrekening worden opgemaakt door een bevoegd accountant. Waar mogelijk werken wij met dezelfde kantoren. Tot op heden is dat Van Buttingha Wichers notarissen te Den Haag voor notariële zaken en MIJN Accountantskantoor te Rotterdam voor de boekhouding, jaarrekeningen en accountantscontrole.

Wat gebeurt er als er een huurachterstand ontstaat?

Wanneer er sprake is van huurachterstand zullen wij samen met onze partners optreden (in dit geval onze asset manager Investables en beheerder Parkstone). De rentebetalingen zullen we continueren vanuit de aanwezige reserves. Het ondernemingsrisico ligt primair bij Young Real Estate Investments, niet bij de obligatiehouder. We proberen deze situatie zoveel mogelijk te voorkomen door een goede voorselectie van huurders te (laten) maken.

Heeft Young Real Estate Investments een AFM vergunning?

Nee, wij vallen onder de vrijstellingen van de AFM. Doordat we niet aan de AFM rapporteren houden we de kosten laag en de kwaliteit hoog. Wel bieden we bij al onze obligaties heldere obligatievoorwaarden en een Informatie Memorandum aan en doen gedegen onderzoek bij iedere aankoop.

Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd?

Young Real Estate Investments is een lange termijn belegger. Onze doelstelling is dan ook om het vastgoed aan te houden, ook als de obligaties aflopen. Om de obligaties af te lossen hebben we verschillende opties: we geven nieuwe obligaties uit voor een volgende periode tegen het dan geldende rentetarief; of we financieren bij een bank of andere grote investeerder; of we exploiteren het vastgoed verder met eigen vermogen.

Investeert Young Real Estate Investments duurzaam?

Primair investeren wij in vastgoed. Dat proberen we op een duurzame manier te doen. Voor zowel de energierekening van onze huurders alsook de waarde van ons bezit op de lange termijn. In de praktijk betekent dit niet dat wij enkel in A+ label vastgoed investeren. Wij hechten minstens zoveel waarde aan vastgoed dat wij gedurende de exploitatie verder kunnen verduurzamen.

Begroten jullie exploitatie en onderhoud?

Ja, bij al onze investeringen doen wij gedegen vooronderzoek waarin we onder andere de technische en commerciële staat van het vastgoed analyseren. Op basis daarvan maken we een prognose voor toekomstige huurstromen tegenover de exploitatielasten en het onderhoud en verduurzaming. Daarnaast is de rente aan onze investeerders en een toevoeging aan onze reserves ook een vast onderdeel van onze totaalanalyse.

Betaal ik belasting over de rente-inkomsten van mijn obligatie?

Hoe de inkomsten uit de obligatielening worden belast, hangt af van of u investeert vanuit privé of vanuit een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV). Wanneer u privé deelneemt aan een obligatielening, vallen de rente-inkomsten in Box 3. Afhankelijk van uw situatie betaalt u daarover in Box 3 belasting. Raadpleeg uw belastingadviseur voor uw specifieke situatie.

Privacy Policy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae

Terms content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae